Ako chápať koučovací rozhovor

Aký je rozdiel medzi  PSYCHOLOGICKÝM 

a KOUČOVACÍM rozhovorom?

Pred pár rokmi som vôbec nevedela čo znamená koučing, ako vyzerá koučovací rozhovor a už vôbec som netušila aký má celé stretnutie priebeh, čo sa pri “koučovacom rozhovore” skutočne robí a čo nie.  

Ako mnohí z Vás, aj ja som spájala koučing so športom a nevedela som si predstaviť ako môže byť koučing užitočný v bežnom živote.

Našťastie prišla zmena.

Osud mi doprial absolvovať niekoľko zaujímavých a veľmi prínosných kurzov a tréningov na osobný rozvoj. Zažiť rôzne techniky na vlastnej koži. Som skutočne vďačná za tieto skúsenosti.  Ale až v momente, keď som absolvovala odborný výcvik na profesiu kouča pochopila som, čo koučovanie v skutočnosti znamená.

Čo je podstatou koučovania.

Najdôležitejšou fázou koučovania je “uvedomenie“. Uvedomenie si súvislostí, možností rozvoja a rastu, ale aj bŕzd a bariér o ktorých som už písala v prvom článku “Jasný cieľ | Osloboď sa a ži…”.

A čo je ešte dôležitejšie?

Jednou z hlavných vecí je, že koučovaný vie urobiť prvé kroky k svojej pozitívnej zmene sám. (Samozrejme ak chce.)

Nedávno som sa rozprávala nezáväzne s pani Annou o koučovaní. Povedali sme si pár viet a medzi rečou pani Anna vyslovila vetu, ktorá ma inšpirovala k napísaniu tohto článku Ako chápať koučovací rozhovor”.

Tak ako sme sa spolu rozprávali, uvedomila som si jednu zásadnú vec, že možno bude viac ľudí, ktorí sa o koučingu dozvedeli z rôznych zdrojov a vytvorili si vlastnú predstavu o tom, čo koučing je. Ľudia majú niekedy skreslenú predstavu o koučovaní a tak ako aj pani Anna mýlia si  koučovací rozhovor s psychologickým rozhovorom. Na základe tejto skúsenosti som sa rozhodla viac ľuďom priblížiť koučovanie.

Na nasledujúcich riadkoch by som rada vysvetlila rozdiel medzi koučovacímpsychologickým rozhovorom. Požiadala som preto profesionálnu koučku PhDr. Denisu Kmecovú, PCC a spoluzakladateľku koučovacej školy Business Coaching College, moju lektorku a mentorku o objasnenie rozdielu medzi nimi.

Moja otázka znie:

Aký je rozdiel medzi koučovacím a psychologickým rozhovorom? 

“Koučovací rozhovor má na prvý pohľad mnoho podobných znakov s psychologickými rozhovormi, hlavne s humanistickými smermi psychoterapie. Používa kladenie otázok, počúvanie na hĺbkovej úrovni, vytvára uvedomenie.  Avšak nie je to rovnaký druh rozhovoru. 

V čom je rozdiel

V koučovaní ide o profesionálne sprevádzanie klienta jeho vlastnými úvahami a podpora pri hľadaní jeho vlastných riešení, ktoré sú  výlučne v moci koučovaného.

V koučovacom rozhovore hľadáme subjektívne najlepšie riešenie situácie koučovaného, teda nie sme v roli experta a nehľadáme objektívne najlepšie riešenie pre klienta.  Ak koučovaný vie, čo je v danom prípade objektívne najlepšie riešenie, hľadáme to, akým spôsobom ho môže presadzovať, čo bude robiť on a prečo je to ochotný urobiť. Ak sa cíti bezmocný voči dosiahnutiu objektívne najlepšieho riešenia tak hľadáme čo je to, čo predsa len môže ovplyvniť, aby sa veci zlepšovali. Podporujeme klienta, sme  tzv. fanúšikom klienta pri objavovaní jeho zdrojov a plánovaní akcie na dosiahnutie cieľa. 

Čo kouč nepoužíva

Kouč nepoužíva žiadne diagnostické metódy, nepotrebuje analyzovať minulosť, čo niektoré smery psychoterapie či psychologické rozhovory obsahujú. Ani neostane pri vytvorení uvedomenia si toho ako veci sú, čo je prítomné v iných typoch psychoterapeutických rozhovorov. 

Základný zmysel koučovania

Základným zmyslom koučovacieho rozhovoru je získať uvedomenie, prijať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia a rozhodnúť sa, čo v danej situácii urobím a potom aj v zmysle toho rozhodnutia konať. Takže koučovací rozhovor by mal byť zameraný na budúcnosť a končiť akciou, ktorá klienta privedie k cieľu.”, uviedla PhDr. Denisa Kmecová, PCC.

A ako sa správne rozhodnúť pri výbere medzi koučom a psychológom?

Odpovedzte si na 5 základných otázok:

  1. Chcem pracovať na svojich cieľoch?                       ÁNO     NIE
  2. Chcem náchádzať vlastné riešenia?                        ÁNO     NIE
  3. Chcem žiť život podľa svojich predstáv?                ÁNO     NIE
  4. Som ochotný chytiť život do vlastných rúk?          ÁNO     NIE
  5. Som pripravený na zmeny v mojom živote?           ÁNO     NIE

ÁNO. Ak máte viac odpovedí ÁNO vitajte medzi ľuďmi, ktorí prevzali za seba zodpovednosť a sú ochotní pre seba niečo urobiť a dokonca aj zmeniť. Nemusíte ísť na koučing hneď teraz alebo v krátkom čase. Až budete v situácií pri ktorej sa budete rozhodovať koho si vybrať, možno si spomeniete práve na tento článok a rozhodnete sa správne. Ak sa rozhodnete pre vlastné riešenia, ste na koučing ako stvorený. V opačnom prípade je možno vhodnejší psychológ alebo poradca.

IBA ZMENA SPÔSOBÍ ZMENU

Teraz, keď už poznáte odpovede na základné otázky bude pre Vás jednoduchšie vybrať si medzi koučom alebo psychológom, ak uvažujete o pomoci, alebo ak sa dostanete do situácie kedy začnete rozmýšľať ku komu ísť, tak si jednoducho spomeňte na tieto riadky, dajte si odpovede na  otázky, ktoré sú vyššie a určite sa rozhodnete správne.

Výsledok zhmotnený do odpovedí vám uľahčí rozhodovanie a vy budete vedieť čo robiť a za kým ísť.

Cieľom tohto článku bolo jednoduchým spôsobom ukázať rozdiel medzi prácou kouča a prácou psychológa. Obe sú dôležité a potrebné.

Na záver si zhrňme profesiu kouča a psychológa.

Kto je psychológ?

Psychológ je človek, ktorý sa profesionálne venuje psychológii (náuke o duši). Nepredpisuje lieky. Pri diagnostike a pomoci využíva ako už bolo spomínané vyššie psychologickú diagnostiku (testy, dotazníky, analýzy), rozhovor a niekedy znovu prežívanie aj ťažkých emočných stavov. Pomocou diagnostických metód a analýz môžete získať nové informácie o sebe, ktoré môžu byť tiež užitočné. Celá forma zbierania dát je vopred pripravená, zovšeobecnená. Treba povedať, že výsledky vždy podliehajú pripravenej norme. Od psychológa môžete očakávať konkrétne rady, postupy.

Kto je kouč?

Kouč je osoba, ktorá robí koučing. Úlohou kouča je profesionálne sprevádzať klienta na jeho ceste k cieľu. Je to partnerský vzťah založený na dôvere medzi koučom a koučovaným. Podpora klienta pri hľadaní vlastných riešení, ktoré sú  výlučne v moci koučovaného.

Kouč je expertom na priebeh koučovacieho rozhovoru a koučovaný je expertom na obsah.

Je to výborná kombinácia na riešenie rôznych životných alebo pracovných situácií. Aj kouč používa pri svojej práci rôzne koučovacie postupy, pomocou ktorých si koučovaný dokáže usporiadať svoje myšlienky a dokáže nájsť riešenia a cestu von zo svojej situácie a čo je veľmi prínosné, koučovaný nachádza vlastné návody, postupy ako sa k cieľu dostať.

Kouč rady ani návody na riešenie nedáva. 

Verím, že sú pre Vás alebo vašich blízkych tieto informácie užitočné a získali ste prehľad o tom, kedy vám môže byť užitočný psychológ a kedy kouč.

 

Autor článku: Lucia Smreková  
Foto: Archív Lia Smrek

 

Lucia Smreková
Špecialista na zmeny.
Komentáre