Najkrajšie na koučovaní je, že:

J e d n o d u c h o   f u n g u j e  ! ! !


Milujem svoju prácu, milujem koučing, milujem chvíle, keď sa človek oslobodí od niečoho čo ho brzdí a nájde svoj smer, novú silu, nadšenie, či zmysel svojho fungovania. Sila uvedomenia pri koučovaní má naozaj veľkú silu, ktorá dokáže veci meniť


Verím, že každý jeden z vás ak má záujem o zmenu a je ochotný ju prijať do svojho života môže dokázať veľké veci. Pre mňa ako kouča je veľmi príjemné sledovať ako sa ľuďom mení život medzi jednotlivými koučovacími stretnutiami. Teším sa na každého, kto sa rozhodne svoj život zmeniť.

 

Naučila som sa pozorne počúvať ľudí a túto pridanú hodnotu využívam naplno pri svojej terajšej práci kouča. Počas koučovacích stretnutí odhaľujeme brzdy a bariéry v rozvoji a meníme ich na hnaciu silu, ktorá pomáha naštartovať osobný život alebo podnikanie. 

Zameriavam sa na prácu s vnútornými hodnotami človeka. Na hĺbkovú transformáciu, ktorá má silný sebauvedomovací efekt. Pri svojej práci využívam hlboký transformačný koučing, ktorého účinky majú trvalý charakter. 

Dopĺňam si odborné vzdelanie na prácu kouča a pomáham ľuďom dostať sa zo začarovaného kruhu, v ktorom sa ocitli či už v osobnom alebo  pracovnom živote.

Absolvovala som medzinárodne certifikovaný výcvik v koučovaní - BUSINESS COACHING. Mám medzinárodnú skúšku v koučovaní na úrovni ACC. Som členom ICF (Medzinárodná federácia koučov) a dodržiavanie etického kódexu kouča je pre mňa samozrejmosťou.

 Lucia, váš kouč

 

Ing. Lucia Smreková, ACC (ICF)

Medzinárodne certifikovaný kouč (ICF)
Člen medzinárodnej federácie koučov.
Medzinárodná federácia koučov