Značka: zmena v živote

ÚSMEV V DAŽDI

Teším sa novým nápadom a inšpiráciám. Vytvorila som novú rubriku s názvom “Žijem s ľahkosťou”. Tu sa budem venovať každodenným situáciám, ktoré si vieme uľahčiť a žiť s ľahkosťou. Napríklad v týchto jesenných dňoch, kedy už...