K O U Č I N G    J E   C E S T A   K   Ú S P E C H U.

Zážitky z koučovania

S koučingom som nadmieru spokojná. Príjemná atmosféra, veľmi nápomocné posunutie vpred. Mojim najväčším prínosom bol spôsob, akým sa mám posunuť ďalej, motivácia a nakopnutie. Koučing odporúčam, je to veľmi produktívne, keď sa človek nevie rozhodnúť alebo posunúť ďalej.

Patrícia Prosbováštudent VŠ

Koučovanie bolo pre mňa príjemným stretnutím. Zistila som v čom je problém. A kvôli čomu by som odporučila koučing? Kvôli osobnostnému posunu.

Anonym

Bola som spokojná s prístupom, aj koho som si vybrala za kouča. Osvedčilo sa to. Našla som efektívne riešenie určitého problému vlastným rozmýšľaním s pomocou a vedením koučky. Odporúčam koučing. Otvára oči aj možnosti, ktoré človek vie, akurát ich prehliada.

Anonym

Koučing považujem za prínosný. Najväčší prínos bolo rozhodnutie, akým profesným smerom sa uberať. Koučovanie odporúčam, ak niekto potrebuje nájsť pracovné smerovanie.

Anonym

Som štastná. Mám prácu snov. Túžila som po práci vo svojom odbore, ktorý som študovala. Vďaka tomu, že som si dovolila urobiť pár zmien vo vzťahu k sebe, k práci sa mi to podarilo.

Sylvia S.

ČO JE KOUČING

Jednoduchá, účinná cesta k vášmu  úspechu.

Definícia koučovania: Ide o dôverný rozhovor vedený špecifickým spôsobom. Je to partnerský proces, vďaka ktorému človek rozvíja svoj osobný alebo pracovný potenciál. Nástroj na rozvoj osobnosti pomocou odhaľovania vlastných schopností a možností. Proces získavania silných uvedomení, správnych riešení, prvých krokov, ktoré viete v danej chvíli použiť a urobiť. Koučing môže byť individuálny na rozvoj jednotlivca alebo tímový na rozvoj a vedenie tímov. Jednoducho je to proces na nájdenie tých správnych cieľov, kvôli ktorým ste schopný a ochotný ráno vstať aby sa naplnili a vy ste získali to čo ste chceli.

KEDY SA ROZHODNÚŤ PRE KOUČING

Koučing je vhodný hlavne vtedy, ak neexistuje reálny návod na riešenie vašej situácie. To znamená, že koučing je vhodný ak:

 • chcete dosahovať svoje ciele jednoduchšie, ľahšie a rýchlejšie
 • chcete urobiť zmenu a neviete ako
 • chcete sa v niečom zlepšiť, dosiahnuť lepšie výsledky
 • zlyhali doterajšie postupy
 • chcete odhaliť svoj potenciál
 • chcete odhaliť schopnosti, o ktorých ste doteraz nevedeli 
 • chcete jednoducho zmenu, lebo máte pocit, že ste v bludnom kruhu, stagnujete,  ...
Ukážka koučovania na akcii - Káva s ICF koučom -

Objednať sa na predkoučovacie stretnutie na t.č.:   0915 65 00 44

KTO JE KOUČ

Úloha kouča

 • kouč sa zaujíma čo je pre Vás dôležité
 • pozorne Vás počúva
 • pýta sa špecifickým spôsobom
 • nepreberá zodpovednosť za vaše rozhodnutia a ciele
 • všetky informácie z koučovacieho rozhovoru sú dôverné
 • necháva výber témy na Vás
 • kladie koučovacie otázky
 • je expert na vedenie koučovacieho rozhovoru a za obsah je zodpovedný klient

Čo kouč nerobí

 • kouč neradí
 • nedáva konkrétne riešenia a návody
 • nerieši za klienta jeho situáciu
 • neposudzuje a nekritizuje klienta
 • nehovorí čo by mal klient urobiť a čo nie
 • nestanovuje ciele za klienta
 • nerozoberá minulosť ako terapeut alebo psychológ
 • nedáva vypĺňať dotazníky
 • nespochybňuje klientove schopnosti

ČO MÔŽETE RIEŠIŤ KOUČINGOM

Ukázalo sa, že v súčasnosti je koučing užitočným nástrojom na vedenie ľudí a v neposlednej rade aj na riadenie samého seba. Využíva sa v rôznych oblastiach života:
 • pracovná oblasť - V pracovnom alebo biznis koučingu je možné pracovať s témami ako je rozvoj osobnosti podnikateľa, byť úspešnejší šéf, manažér. Ak má človek veľa nápadov a potrebuje sa rozhodnúť čím začať, urobiť dôležité pracovné rozhodnutie, naučiť sa nové zručnosti, zvýšenie rešpektu, motivácia ...
 • životná oblasť - Na životný koučing sú vhodné témy z bežného každodenného života. Ako je napr. životná rovnováha, urobenie dôležitého životného rozhodnutia.
 • vzťahové aj rodinné záležítostí.- Pri vzťahovom koučovaní je priestor na zharmonizovanie vzťahu pri spoločných stretnutiach (Vy + partner/ka + kouč). Na stretnutí je potrebné pracovať s oboma partnermi spoločne naraz.
 • osobná oblasť - Týka sa tých vlastností a cieľov, ktoré sa týkajú len Vás osobne.  Týka sa napr. zvýšenia sebadôvery, sebaistoty, zvýšenia odvahy, osobnej spokojnosti ...

Objednať sa na predkoučovacie stretnutie na t.č.:   0915 65 00 44

AKÝ JE CIEĽ KOUČOVANIA 

Koučovanie otvára ľuďom priestor, v ktorom nachádzajú vlastné riešenia. Uvedomia si čo skutočne chcú, aké majú priority. Ľudia po koučovaní dokážu urobiť vlastné rozhodnutia. Zmyslom koučovania je získať uvedomenie, prijať zodpovednosť za seba, svoje rozhodnutia a rozhodnúť sa čo v danej situácií vieme urobiť a sktočne urobíme. Hlavným cieľom je pomocť Vám posunúť sa v živote ďalej.
A čo získate po koučovaní:
 • inšpirácie
 • usporiadanie myšlienok
 • konkrétny plán ako zrealizovať svoj ciel
 • aha momenty
 • silné uvedomenia
 • jasnú predstavu o riešení vašej situácie
 • ...

ČO NIE JE KOUČING

Koučing nie je psychologický rozhovor, filozofia, náboženstvo alebo zbierka inštrukcií pre život, terapia, konzultácia, trénovanie ani školenie, mentoring, riadenie a iné.

PRE KOHO JE KOUČING UŽITOČNÝ

Jednoducho povedané je určený pre akčných ľudí, ktorý sa neboja výziev a chcú sa v živote pohnúť ďalej. Koučovať môžeme iba toho, kto je ochotný hľadať odpovede v sebe ako on môže dianie v danej situácií ovplyvniť. Je pre ľudí, podnikateľov, firmy, ktoré majú svoje plány do budúcnosti, majú svoje ciele a predstavu kam by sa chceli dostať. A sú ochotní získané riešenia uviesť do praxe. 
 • podnikateľom, majiteľom firiem, spoločníkom
 • živnostníkom
 • ľuďom, ktorí chcú podnikať, ale majú strach
 • ľuďom, ktorí majú pocit, že sú v začarovanom kruhu a blúdia
 • odvážnym, ktorí majú cieľ či plán, no stále váhajú pri jeho realizácií
 • ľuďom, ktorí majú problém a chcú nájsť riešenie
 • pre ľudí, ktorí majú veľa možností a nevedia sa rozhodnúť
 • obchodným partnerom, spoločníkom ak vzťahy nefungujú
 • na zvýšenie efektivity, výkonosti, motivácie
 • na nájdenie pracovného smerovania pre študentov
 • pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje pracovné zameranie ...

Chcete sa dozvedieť viac? 

Získajte ešte väčší obraz o procese koučovania

Ako prebieha koučing? 

Prebieha podľa individuálnych potrieb klienta. Počas rozhovoru klient získava množstvo uvedomení, riešení, aha-momentov. Kouč kladie koučovacie otázky. Stretnutia sú nastavené tak, aby vyhovovali po časovej aj objemovej stránke koučovi aj koučovanému. Všetky informácie získané počas koučovania sú dôverné.

Ako mi môže kouč pomocť vyriešiť neriešiteľnú situáciu?

Pozriete sa na neriešiteľnú situáciu z iného uhla pohľadu. Kouč pomáha zorientovať sa v probléme alebo situácií a tým nájsť cestu von z tejto situácie. Častokrát sú tieto pohľady zásadné a pre klientov veľmi prínosné a užitočné. Človek získa slobodu. Oslobodí sa od problému, ktorý ho trápil dlhý čas. V niektorých prípadoch to môžu byť aj roky. Dokonca niektorí klienti tvrdia, že sa trápili celý život. Ak sa stane niečo nepríjemné v minulosti a nerieši sa to, prenesiete si to do súčasnosti a je veľmi pravdepodobné, že Vám to strpčuje život. Procesom koučovania sa klient častokrát dostáva k situáciám z detstva, školy a pod. Prostredníctvom koučovacieho procesu môže svoje bariéry zmeniť na hnaciu silu, ktorá mu pomôže ísť dopredu, ak si to dovolí. Získa slobodu a lepší základ pre svoje fungovanie. Zdravá myseľ je základom života. Stačí si dovoliť urobiť zmenu.

Čo sa bude diať počas koučovania?

Počas rozhovoru klient získava množstvo uvedomení, riešení, aha-momentov. Stretnutia sú nastavené tak, aby vyhovovali po časovej aj objemovej stránke koučovi aj koučovanému. Z počiatku sa môže zdať, že sa nič nezmenilo. To znamená, že je potrebné pokračovať v procese rozvoja. Zo skúsenosti môžem napísať, že na každom stretnutí dôjde k zmene. Aj keď sa jedná o veľmi malú zmenu, je dôležitá pre ďalší vývoj. Všetky informácie získané počas koučovania sú dôverné.

Koľko stretnutí potrebujem absolvovať?

Je to veľmi individuálne. Všetko závisí od Vás, na akom veľkom cieli budeme pracovať. Každý proces zmeny je jedinečný. Koučovanie je najúčinnejšie ak prebieha pravidelne a dlhodobo. Keďže je to proces rozvoja, jedno stretnutie nepostačuje. Bežné koučovanie je pol roka až rok (6-12 stretnutí po 1-3 týždňoch), aby klient dosiahol takú zmenu v živote alebo v práci, ktorú považuje za uspokojivú. Môže to byť aj menej alebo to môže byť spolupráca počas celého roka.

Čo ak predčasne ukončím stretnutia? 

Každý klient má slobodnú vôľu zostať alebo odísť a vystúpiť z procesu. Záleží s akým cieľom klient vstúpi do procesu. Za prvé „nájsť riešenie“ – tak ostane a úspešne dokončí začatý proces. Za druhé „Idem skúsiť veď uvidím“ – a odíde predčasne a nedokončí začatý proces z akéhokoľvek svojho dôvodu, ktorý kouč rešpektuje. Ak mám byť úprimná nestane sa vôbec nič. Iba si ponesiete životom tento svoj “problém” ďalej.

Kedy uvidím výsledky? 

Po každom stretnutí dochádza k úprave a zmenám. Niektoré sú citeľné a viditeľné ihneď. Niektoré zmeny si vyžadujú čas a situáciu potrebnú k tomu, aby sa mohli prejaviť. Každopádne niet nad vlastnú skúsenosť. Výsledok koučovacieho rozhovoru prebieha v živote medzi jednotlivými koučovacími stretnutiami.

Pre koho nie je koučing vhodný?

Pre ľudí, ktorí očakávajú radu do života, presný postup ako majú konať, čo majú urobiť. Pre tých, ktorí nechcú prebrať zodpovednosť za seba do vlastných rúk. Nie je vhodný ani pre toho, ktor rád rozoberá minulosťou a ako niečo nefungovalo a stále nefunguje.

Čo kouč nerobí?

Kouč nedáva rady. Nenavrhuje čo by mal klient urobiť. Neodporúča možné riešenia. Neurčuje tému ani cieľ koučovania.

Koľko ma to bude stáť?

To záleží na vašom rozhodnutí aku formu koučovania si zvolíte. Na cenu má vply vzdelanie a skúsenosti kouča. Bežné sadzby sa pohybujú od 50 - 300€ na hodinu práce. Jedno koučovacie stretnutie je 1,5 - 2h.

Ďalší krok ...

Teraz, keď už máte viac informácií a lepšiu predstavu o tom čo je koučing, urobte teraz to správne rozhodnutie a začnite pracovať na svojom rozvoji. Neváhajte - konajte. 

 
 • Rozhodnite sa pre zmenu.

 • Zistite po čom túžite.

 • Dosiahnite to, po čom túžite. 

Chcete aj Vy  ZÍSKAŤ to, po čom TÚŽITE a o čom SNÍVATE?

Koučing a ja, Vám k tomu môže pomôcť.

Ing. Lucia Smreková, ACC (ICF)

Som medzinárodne certifikovaný kouč a pomáham podnikateľom a firmám dosahovať podnikateľské a firemné ciele.

Dovoľte si vstúpiť do koučovacieho procesu a začnite si plniť svoje sny a ciele. Teraz je ten SPRÁVNY ČAS KONAŤ.

+421 915 650044

lucia@jasnyciel.sk


ODPORÚČAM

Krásne sviečky